Leasing urządzeń trwałych

Leasing urządzeń trwałych

Analizy dotyczące popularności wybranych form finansowania inwestycji w środowisku właścicieli firm udowadniają, iż coraz większym zainteresowaniem na polskim rynku zaczyna się cieszyć leasing. Jeszcze dość niedawno w naszym kraju rozwiązanie to było kojarzone jedynie z leasingiem samochodowym – bez wątpienia najmocniej popularnym, a co za tym idzie także najbardziej kojarzonym. Jednak z roku na rok stale rośnie znajomość ludzi odnośnie do tego co można w rzeczywistości leasingować otóż oprócz leasingu motoryzacyjnego znacznie częściej spotykany jest leasing przedmiotów dość oryginalnych, jak na przykład wyposażenie biura, ekspres do kawy czy kserokopiarka. Do niedawna mało kto zdawał sobie sprawę z opcji wynajęcia tak niewielkich z na pierwszy rzut oka rzeczy a jednak w praktyce nic przecież nie stoi na przeszkodzie by tego typu umowy były coraz częściej sygnowane. Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego przedmiotem leasingu może stać się dowolna rzecz materialna nosząca znamiona dobra o charakterze trwałym. Jest to wbrew pozorom raczej wystarczająca definicja, jednak zakres sprzętów do niej się nadających jest znacznie większy niż takich, których pod leasing podciągnąć się nie da. Do grona rzeczy nie mogących zostać przedmiotem leasingu należy włączyć przede wszystkim wszelkiego rodzaju dobra niematerialne takie jak energia (woda, prąd, gaz), gotówka czy także papiery wartościowe, jak również prawa majątkowe względem danej rzeczy, dobra osobiste czy wynikające z praw autorskich dobra intelektualne. Dodatkowo leasingować nie można również przedmiotów stanowiących integralną część natury; chodzi tu przede wszystkim o surowce naturalne (ropa, gaz, miedź, węgiel, itp.) jak również organizmy żywe w stanie wolnym. Ostatnią grupę rzeczy niemożliwych do leasingu są dobra o cechach używek (alkohol, tytoń), których sprzedaż jest ściśle nadzorowana odrębnymi przepisami przez państwo. Leasingiem nie można objąć również broni i jej rodzajów. Każdą z tych kwestii reguluje dość dokładnie Kodeks Cywilny.

Biorąc pod uwagę charakter wszystkich wymienionych wcześniej przedmiotów gołym okiem widać, iż zbiór ograniczeń stanowi ułamek spośród całej gamy dóbr jakie z łatwością mogłyby stać się przedmiotem umowy cywilnoprawnej, w ramach której jeden podmiot daje drugiemu całkowite prawo do korzystania z określonej rzeczy na ustalony w dokumencie termin. Ogólnodostępność leasingu czy też korzyści jakie za sobą ciągnie (przede wszystkim o charakterze podatkowym) będą sprawiać, iż opcja taka będzie z każdym dniem popularniejszym sposobem opłacania inwestycji  w środowisku biznesmenów zarówno wchodzących dopiero na rynek i potrzebujących dopiero wsparcia materialnego, jak również działających już od wielu lat i szukających skutecznych metod na limitowanie wkładu własnego. Zaletą leasingu jest dodatkowo fakt, iż sprawdza się doskonale bez względu na wielkość jak również wartość konkretnej inwestycji, której dotyczy. Szeroki wybór urządzeń, jakie można wydzierżawić działa tak, że leasing znajdzie zastosowanie zarówno w przypadku ogromnych korporacji chcących wynająć wiele samochodów czy specjalistyczny, niezwykle kosztowny sprzęt jak również w przypadku drobnych przedsiębiorców, którzy pragną wynająć własny nowy lokal pod świadczone usługi czy laptop konieczny do prowadzenia szczegółowej, przejrzystej dokumentacji.