Popularność leasingu

Popularność leasingu nieprzerwanie rośnie

Patrząc na statystyki , które dotyczą skali sukcesu leasingu wśród biznesmenów da się szybko dostrzec, iż przeważająca większość z nich mając wśród opcji do wyboru leasing operacyjny czy finansowy decyduje się na to pierwsze rozwiązanie. Szczerze mówiąc nie ma się czemu dziwić bowiem leasing operacyjny jest opcją przeznaczoną dla dużo poważniejszego grona odbiorców, nastawionych na szybkie zyski w krótkim terminie. Leasing finansowy jest za to przeznaczony dla stosunkowo wąskiej grupy odbiorców jednak mimo tego również potrafi przynieść znaczne profity o ile tylko dany przedsiębiorca dokona przemyślanego wyboru na podstawie dokładnej analizy perspektyw jakie ta forma proponuje. Leasing finansowy charakteryzuje się głównie tym, że w tym przypadku to właściciel firmy zyskuje sposobność samodzielnego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które w tym samym czasie może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, podobnie jest również w kwestii chociażby odsetek z raty leasingowej. W leasingu finansowym strategiczny również będzie fakt braku limitu minimalnego czasu trwania danego biznesmena umowy czy też minimalnej wartości finalnej z nią związanej – umowa może być podpisana na dowolny okres ustalony między obiema stronami. Analizując specyfikę leasingu finansowego trzeba dodatkowo wspomnieć o problemach związanych z podatkiem VAT, który w tym przypadku trzeba zapłacić w całości łącznie z pierwszą ratą leasingową. Powyższa opcja stanowi z pozoru nie lada problem ponieważ wiąże się z konkretnym wydatkiem i to zaraz na starcie, jednak trzeba zauważyć, że cieszy się ono niespodziewaną popularnością u podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT, a co z tym związane: łapią one możliwość do odliczenia wymienionej tu stawki w wysokości równej stawce na jaką obłożony jest przedmiot zawieranej umowy. Jeśli zdecydujemy się na leasing finansowy należy jeszcze pamiętać o pewnej podstawowej kwestii dotyczącej uzyskania na własność danego dobra zaraz po zakończeniu okresu jego wynajmowania. Otóż w opisanym tu przykładzie przejęcie takie następuje automatycznie razem ze wniesieniem przez leasingobiorcę ostatniej raty leasingowej. Od tego momentu przedmiot umowy stanowi formalnie partię majątku właściciela firmy, dlatego też należy mieć pełną świadomość takiego stanu rzeczy już w pierwszych chwilach dokonywanego procesu negocjacyjnego. Leasing finansowy potrafi przynieść korzyści jednak jedynie wtedy gdy jego wybór znajduje pełne odzwierciedlenie w specyfice posiadanej działalności. Doskonale sprawdza się on między innymi w odniesieniu do przedsiębiorców działających w branży medycznej dzięki niższej stawce podatku VAT na sprzęt o tym charakterze. Poza tym dobre efekty w ramach zdecydowania się na leasing finansowy odczują również większe przedsiębiorstwa, dla których podstawowa między innymi jest szybsza amortyzacja. Z jednej strony leasing operacyjny jak i leasing finansowy są rozwiązaniami przynoszącymi konkretne walory. Warto jednak do każdego przypadku podchodzić indywidualnie i w jednakowy sposób dokonywać oceny czy też ostatecznej decyzji (z uwzględnieniem wszelkich dostępnych parametrów), odnośnie do tego który z wyżej wymienionych typów leasingu powinien w przypadku specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej sprawdzić się jak najlepiej.