studia na kierunku Rachunkowość

Czy studia na kierunku Rachunkowość to dobry wybór

Wybór kierunku studiów to jeden z najważniejszych dylematów stojących przed młodym człowiekiem u progu dorosłego życia. Decyzja podjęta w tym okresie może warunkować całe przyszłe życie zawodowe, gdyż w wielu przypadkach to właśnie studia determinują wykonywanie określonego zawodu. Wielu przyszłych studentów zastanawia się, czy wybrać studia zgodne z zainteresowaniami, czy być może zdecydować się na kierunek, który zagwarantuje pracę i przyzwoite zarobki. Badania przeprowadzane wśród polskich przedsiębiorców wskazują, iż kierunkiem przyszłościowym jest finanse i rachunkowość.

Studiowanie na kierunkach związanych z rachunkowością nie należy do łatwych – ich program nauczania opiera się przede wszystkim na przedmiotach ścisłych, więc podczas poznawania tajników rachunkowości należy wykazać się znajomością matematyki oraz umiejętnością analizy i logicznego myślenia. Jednak wysiłek jest bardzo opłacalny – ukończenie studiów na kierunku rachunkowość daje rozległą wiedzę z zakresu zarządzania procesami gospodarczymi zachodzącymi w przedsiębiorstwach, maksymalizacji zysków, oceny kondycji finansowej firmy, ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie, sporządzania sprawozdań finansowych oraz wszelkich procesów ekonomicznych zachodzących na arenie krajowej i międzynarodowej.

Tak szeroka wiedza ekonomiczna zdobyta podczas studiów umożliwia podjęcie pracy w różnych branżach i zawodach – na przykład jako księgowa, analityk, specjalista do spraw finansowych, doradca podatkowy, agent ubezpieczeniowy, biegły rewident. Skończenie rachunkowości umożliwia też założenie własnej firmy – przykładem może być biuro księgowe, obsługujące podmioty gospodarcze w zakresie finansowym, skarbowym i podatkowym.